Užsienio kalbų mokymosi centras

„Saulės“ filiale (K. Korsako g. 10) esančiame Užsienio kalbų mokymosi centre galima nemokamai mokytis net 7 užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, latvių ir rusų). Įkurta 30 kompiuterinių darbo vietų visų amžiaus grupių lankytojams.

Čia vyksta:
individualūs ir grupiniai mokymai, kaip naudotis savarankiška užsienio kalbų mokymosi programa „EuroTalk“ anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, latvių ir rusų kalbomis 6 lygiais;
netradicinės užsienio kalbos pamokos, naudojantis „EuroTalk“ programa;
mokomosios viktorinos tarp besimokančiųjų;
anglų kalbos specialisto konsultacijos besimokantiems;
teikiama pagalba mokytojams, norintiems vesti užsienio kalbos pamoką netradicinėje erdvėje.
Užsienio kalbų mokymosi centre taip pat yra įdiegta programinė įranga „Sanako Pronounce“, leidžianti tobulinti savo anglų, prancūzų, vokiečių, italų , ispanų ir rusų kalbų tartį, įsirašant savo balsą ir pasitikrinant pagal 100 proc. skalę kiek tavo tartis atitinka diktoriaus tartį ir suteikia galimybę išmokti taisyklingai perskaityti bet kokį norimą tekstą klausantis diktoriaus įgarsinimo.
Užsienio kalbų mokymosi centre yra galimybė pasinaudoti sukauptu 2000 egzempliorių spaudinių fondu, kurį sudaro mokomosios priemonės: kompiuterinės programos, vadovėliai, gramatikos, žodynai, žinynai, enciklopedijos ir grožinė literatūra įvairiomis kalbomis. Besimokantieji gali naudotis planšetėmis, kuriose įdiegtas elektroninis žodynas.
Norintieji atvykti į biblioteką ir lengvai išmokti norimą užsienio kalbą, gali kreiptis tel. (8 41) 52 49 96 arba el. paštu nijole.ostrauskiene@smsvb.lt.